El Parc de Nadal municipal -en el qual hi van participar diverses entitats- va destinar la recaptació d'enguany -obtinguda a partir de la venda de números per diferents sorteigs- a l'Associació de Mares i Pares d'alumnes (AMPA) de l'Escola Els Ametllers. Per tots/es...