Llistat d’admesos al servei de transport escolar monitoritzat per al curs 2021-2022 d’alumnes de l’Escola Els Ametllers

02/09/2021 | Educació

Formalitzats els tràmits d’inscripció per al servei de transport escolar monitoritzat per al
curs 2021-2022 d’alumnes de l’Escola Els Ametllers, a través del present anunci,
s’aprova i es fa pública la següent relació d’ADMESOS:


NIF del pare/mare tutor/a
09201XXX-W
09201XXX-W
47761XXX-D
47735XXX-P
46792XXX-G
41595XXX-F
41595XXX-F
43439XXX-C
43439XXX-C
43439XXX-C
45493XXX-F
45493XXX-F
47773XXX-T
38445XXX-Z
53078XXX-A
52306XXX-H
47768XXX-T
39718XXX-X
47173XXX-F
04863XXX-A
Y7092XXX-Q
46674XXX-Z
46674XXX-Z
X6942XXX-Z
45317XXX-S
47734XXX-P
39698XXX-P
39698XXX-P
40561XXX-H
X1970XXX-F
53313XXX-K
35582XXX-T
X6141XXX-X
47771XXX-N


Els alumnes que estiguin admesos, abans del 12 de setembre de 2021, hauran
d’abonar la taxa de 10 euros a través de transferència bancària al numero de compte
IBAN ES63 2100 5903 1102 0001 2925 indicant nom i cognoms de l’alumne al
concepte.

Els NOUS usuaris per tal d’obtenir el carnet de transport escolar, del 6 al 10 de
setembre de 2021
hauran de lliurar, a les oficines municipals, una fotografia mida
carnet i fer efectiu el pagament de la quantitat de 2,50 euros en concepte de despeses
per l’expedició del carnet.