Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès

Les representacions del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès, actualment un dels més antics de Catalunya, comencen el diumenge abans de Nadal i acaben el Dia de Reis a l’entorn de l’Ermita de la Mare de Déu de Montornès. Hi ha una àmplia zona d’aparcament per als visitants.

Les representacions del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès es van iniciar l’any 1976, sota l’organització de l’entitat cultural Amics de Montornès i amb la participació desinteressada de moltes persones del poble. Aquesta participació es concreta en diferents àmbits: des de la construcció i manteniment de les instal·lacions, passant per l’organització prèvia de la distribució de vestits i persones als diferents quadres escènics, fins a la pròpia representació de les escenes i atenció al públic. Fa 7 anys l’entitat Associació Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès va passar a gestionar i organitzar les representacions del Pessebre Vivent.

Als primers anys, l’itinerari començava al mateix costat de l’ermita i era un recorregut per diferents moments de la vida de Jesús, juntament amb escenes de tradicions populars catalanes i de la vida quotidiana dels nostres pares i avis dedicats a la pagesia. L’evolució del Pessebre ha anat acompanyada d’una transformació dels diferents espais i del material emprat; així, ara l’itinerari comença amb l’Anunciació de Maria i fa un passeig al voltant de l’ermita, els accessos d’arribada i les instal·lacions de serveis han millorat ostensivament i els quadres escènics s’han sofisticat.

Pel seu valor de millora infraestructural, el soterrament de la xarxa elèctrica, la construcció de casetes d’època permanents i el canvi d’equip de megafonia, potser serien els canvis més rellevants. De totes maneres, la localització de l’infern en un lloc allunyat, augmentant així la seva simbologia, la sortida d’un àngel a una alçada considerable i la construcció d’un saltant d’aigua a l’escena de les rentadores de roba, serien les millores més espectaculars a la vista de l’espectador.

Web del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès