Del 9 al 20 de maig de 2022, està oberta la Preinscripció per al curs 2022-23 a la Llar d’Infants Sol Solet

29/04/2022 | Educació

DATES DE PREINSCRIPCIÓ: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos.
LLOC: Les instàncies i la resta de documentació, es recolliran i presentaran a
l’Ajuntament en hores d’oficina. L’imprès oficial es pot obtenir a l’Ajuntament i a
l’adreça electrònica www.gencat.cat/preinscripcio.


SOL·LICITANTS:
Només poden formalitzar la sol·licitud de preinscripció, la mare, el
pare, el tutor/a de l’alumne, i si fos cas, el guardador/a legal de l’alumne. En el seu
cas, l’Ajuntament podrà exigir acreditar la condició legal de tutor/a o guardador/a de
l’alumne.


DOCUMENTACIÓ: Juntament, amb la instància es presentarà la documentació
justificativa dels criteris de prioritat que s’al·leguin.


CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
 Presentació de sol·licituds : del 9 al 20 de maig de 2022
 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022
Termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2022
Sorteig del número de desempat: del 9 al 13 de juny (10 de juny a les 14:00 hores a
l’Ajuntament.


Llista ordenada definitiva: 15 de juny de 2022


Matrícula: Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 16 al 22 de juny de 2022

Fixar el número de places:
Primer curs. Any de naixement 2022 8 places
Segon curs. Any de naixement 2021 13 places
Tercer curs. Any de naixement 2020 15 places
No obstant l’Ajuntament es reservarà el dret d’anul·lar la oferta si no s’arriba al 80%
del total de les sol·licituds ofertes.