Comunicat sobre la calefacció de l’Escola Els Ametllers

12/01/2024 | Educació

La gestió de l’Escola Els Ametllers és competència de la Generalitat de Catalunya, concretament del departament d’Educació. No obstant, l’Ajuntament de la Pobla de Montornès és fa càrrec de les despeses de consergeria, aigua, llum, calefacció i neteja.

A l’octubre es va constatar que les factures de gas de l’escola van passar d’11.000€ a 26.000€. Davant aquest increment desmesurat en un primer moment es va pensar que era conseqüència d’una fuita. Un cop descartada aquesta hipòtesis es va constatar que el problema era de l’ús de la calefacció.

Els centres educatius no disposen de termòstat que regula la temperatura sinó que es programa una hora d’inici i de finalització de la calefacció, ja que els edificis escolars estan dissenyats per mantenir la temperatura durant varies hores.

La calefacció de l’escola Els Ametllers de la Pobla de Montornès estava engegada des de les 7 hores fins les 15 hores alhora que des de les 11 hores les portes i finestres estaven obertes per les altes temperatures.

Aquesta situació era un despropòsit ja que suposava un malbaratament de recursos alhora que suposava una incomoditat pels alumnes, per la qual cosa es va comunicar a la direcció de l’escola que s’havia de cercar una solució.

Davant la inactivitat de la direcció de l’escola, des de l’ajuntament ens vam posar en contacte amb ensenyament, que és qui regula i controla la calefacció de les escoles i ens van informar que no poden modificar la temperatura, però si que ho fan amb les hores a petició de les escoles. Un cop exposada la situació, ensenyament va modificar l’horari de la calefacció de 7 hores a 10.30 hores, establint l’horari en els mateixos termes que altres centres educatius de l’entorn i així evitar haver d’obrir portes i finestres.

Durant tot el mes de desembre es va implantar el nou horari sense detectar cap incidència. A la tornada de vacances i després de quinze dies amb l’escola tancada, la temperatura era més baixa que la del mes de desembre.

El dimarts 9 de gener tant l’associació de famílies d’alumnes com diferents pares i mares comuniquen a l’ajuntament que la temperatura de l’escola és baixa. El dimecres 10 de gener es dona trasllat a ensenyament, que augmenta les hores de calefacció solucionant així la incidència el dijous 11 de gener.

No és fins el divendres 12 de gener, un cop solucionada la incidència, que des de la direcció de l’escola es presenta a través del registre d’entrada de l’ajuntament la petició d’augmentar les hores de calefacció.

Davant la incapacitat de gestió de la direcció de l’escola i per evitar que es torni a repetir aquesta circumstància, des de la regidoria d’ensenyament, s’establirà un protocol de comunicació diària tant amb  l’AFA com amb la conserge de l’escola per agilitzar les modificacions dels horaris sempre que siguin necessaris.