Curs de català “Circuit de primera acollida”

10/06/2024 | cursos

Aquest curs integral del servei de primera acollida te com a objectiu facilitar que les persones nouvingudes aprenguin el català i es comuniquin, participin en grups de conversa en català, creïn un vincle amb les entitats i activitats del municipi i puguin utilitzar la tecnologia digital per comunicar-se i accedir a recursos de la xarxa.

L’itinerari formatiu complert del Servei de Primera Acollida comarcal, fins l’any 2025 adjudicat a La Fundació Gentis, suposa la planificació i realització de 120 hores de formació que queden distribuïdes com indiquem a continuació:
• El mòdul A- “Alfabetització en català”- que consta de 90 hores teòriques en català
• El Mòdul C- “Curs de coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic”, consta de 15 hores-principalment visites acompanyades als serveis i entitats del municipi-, amb especial incidència en l’oralitat i comunicació en català
• El Mòdul B- “Coneixements laborals” de 15 hores.