Inscripcions del 20 al 27 de juliol al servei de transport escolar del curs 2023-2024

19/07/2023 | Educació

Les inscripcions servei de transport escolar es podran fer des del 20 fins al 27 de juliol, a l’ajuntament o per la seu electrònica.

El llistat dels admesos al transport escolar es publicarà durant el dia 31 de juliol de 2023 al tauler d’anuncis de l’ajuntament a la seu electrònica i a la web municipal, el llistat no serà nominal sinó per DNI.

Els alumnes que estiguin admesos, hauran d’abonar 10 euros corresponents a la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal aprovada, a través de transferència bancària al número de compte ES63 2100 5903 1102 0001 2925 indicant el nom i cognom de l’alumne al concepte de la transferència o realitzar el pagament amb targeta de crèdit o dèbit a les oficines municipals, abans del 21 d’agost de 2023.

Els nous usuaris hauran d’aportar una fotografia i realitzar el pagament de 2,50 euros presencialment a les oficines municipals en horari de 09.00 a 14.00hores de dilluns a divendres, per enviar a l’empresa Autocars del Penedès SA per a l’expedició del carnet de transport escolar, abans del 21 d’agost de 2023.

Baixa’t el full d’inscripció

https://www.lapoblademontornes.cat/wp-content/uploads/2023/07/Sollicitud_transport-escolar-curs-2023-2024-1.pdf