Notícies

Curs de carretillers a la Pobla de Montornès

Curs de carretillers a la Pobla de Montornès

Els interessats han de lliurar, abans del dilluns 20 de març, a l'ajuntament la fotocòpia del DNI o NIE, capçalera de la darrera nòmina en el supòsit de ser treballador en actiu o targeta d'inscripció a l'Oficina de Treball com a demandant d'ocupació per a persones...

Es convoca una plaça d’operari de la Brigada

Es convoca una plaça d’operari de la Brigada

L'Ajuntament de La Pobla de Montornès, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, vacants a la plantilla de personal d'aquest Ajuntament i incloses en l'oferta d'ocupació pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal, ha convocat...

Procés selectiu per a vigilants municipals amb un concurs oposició

Procés selectiu per a vigilants municipals amb un concurs oposició

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès ha posat en marxa la convocatòria i les bases que la regulen per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, concretament un vigilant municipal escala administració especial subescala serveis especials, grup C,...