Es convoca una plaça d’operari de la Brigada

20/02/2023 | Treball

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, vacants a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i incloses en l’oferta d’ocupació pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, ha convocat una plaça d’operari de la Brigada.

Les bases d’aquesta plaça de laboral fix s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 15 de febrer de 2023.

El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci en el DOGC.

Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament i en els altres mitjans que, en el seu cas, expressament s’indiquin en les Bases.