Segona incorporació a l’Ajuntament de la Pobla de Montornès a través del Consell Comarcal del Tarragonès

29/01/2020 | Treball

El setembre del 2019 l’Ajuntament de la Pobla de Montornès va sol·licitar acollir-se al programa de
Treball i Formació del SOC, un programa que té com a objectiu afavorir la contractació de persones
en situació d’atur. El desembre es va incorporar un treballador a la brigada municipal i s’encarrega
de les tasques de neteja del nucli urbà i del cementiri municipal.
El 29 de gener es va incorporar un nou treballador, que té com a tasques principals la neteja i el
manteniment dels parcs i jardins de les urbanitzacions del nostre municipi.
Aquests treballadors estan donats d’alta al Consell Comarcal del Tarragonès per un període de 6
mesos i tenen una dedicació del 100% al nostre municipi.