Procés selectiu per a vigilants municipals amb un concurs oposició

06/10/2022 | Treball

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès ha posat en marxa la convocatòria i les bases que la regulen per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, concretament un vigilant municipal escala administració especial subescala serveis especials, grup C, subgrup C2, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de La Pobla de Montornès.

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs[1]oposició, torn lliure.

Accedeix a l’ANUNCI

Baixa’t la SOL·LICITUD