Convocatòria de dues places de vigilant municipal

18/03/2024 | Treball

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès per Decret d’Alcaldia 2024-190, de 13 de març de 2024, ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu de provisió, mitjançant nomenament de funcionari/ària, pel sistema de concurs-oposició, de dues places del lloc de treball de vigilant municipal.

BASES CONVOCATÒRIA

ANUNCI_Bases-convocatòria-del-procés-selectiu-per-a-la-provisió-mitjançant-concurs-oposició-de-dues-places-de-Vigilant-municipal-i-constitució-de-borsa-de-treball

MODEL DE SOL·LICITUD

Model-sollicitud