En els darrers mesos, s’han declarant diferents focus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a Europa, a països propers com Alemanya, Holanda  el Regne Unit, amb els moviments de les aus migratòries. Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i...