Crida a l’adopció de mesures especials per evitar l’expansió de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat

18/11/2020 | ramaderia

En els darrers mesos, s’han declarant diferents focus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a Europa, a països propers com Alemanya, Holanda  el Regne Unit, amb els moviments de les aus migratòries. Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, es fa una crida a l’adopció de mesures especials per evitar que s’escampi aquesta malaltia entre l’aviram.

La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Què és una explotació avícola d’autoconsum?

Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals).

Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya.

Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent.

Mesures de Bioseguretat

Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties.

Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

-Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).

-Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.

-No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Mesures d’higiene

-Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.

-Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

-Les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

Més informació AQUÍ