Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Ordenança 9: Taxa de cementiri municipal

Ordenança 10: Taxa de clavegueram

Modificació ordenança 10: Taxa de clavegueram

Ordenança 11: Taxa per recollida d'escombraries

Modificació ordenança 11: Taxa per recollida d'escombraries

Ordenança 12: Taxa per parades, barraques, casetes de venda, ...

Ordenança 13: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic

Ordenança 14: Taxes per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Ordenança 14bis: Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local

Ordenança 15: Taxa per les entrades de vehicles

2
C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari