Aprovada una bonificació del 50% en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en vehicles elèctrics i híbrids

23/09/2022 | Mobilitat, Hisenda

Des de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès, s’han començat a implantar les primeres mesures que tenen com a eix central apostar per les energies renovables, ja que es vol promoure la sostenibilitat com un element vertebrador del municipi.

En aquest sentit, l’any 2021 es va introduir una nova bonificació potestativa del 50% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles per aquells habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Durant l’any 2022, per tal de fomentar l’ús de vehicles elèctrics, es va habilitar una aplicació pressupostària per dur a terme la instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics en el municipi i en aquests moments s’està treballant per poder disposar d’aquests nous punts en els pròxims mesos.

Tanmateix, es considera que cal fer un pas més i en aquest sentit s’ha modificat l’ordenança fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per incorporar una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica pels titulars dels vehicles elèctrics i híbrids.

La modificació de l’ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2023.