El pressupost municipal per al 2022 frega els 2,6 milions d’euros, un 2,8% més que l’any passat

21/01/2022 | Hisenda

El ple municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès va aprovar el passat 7 de gener el pressupost per aquest any 2022, que ascendeix a 2.590.778,54 euros, un 2,8% més respecte al pressupost del 2021.

Des de l’1 de setembre, amb la gratuïtat de l’autopista AP-7, l’Ajuntament de la Pobla de Montornès, com d’altres municipis, ha deixat d’ingressar l’IBI que cobrava de la concessionària, el qual suposava més del 3% del pressupost anual (78.300,96 euros).

Així tot, l’equip de govern, un any més, aposta per congelar els principals impostos i taxes municipals. És més, es proposen noves bonificacions com és el cas de la bonificació del 50% de la quota integra de l’impost sobre béns immobles (IBI) en aquells habitatges que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum. Una bonificació que s’aplicarà com a màxim durant 5 exercicis consecutius havent d’acreditar cada any el manteniment de la instal·lació.

Posant en relleu que en relació amb les taxes, per segon any consecutiu la taxa d’ocupació de la via publica per a bars i restaurants, ha tingut una bonificació del 100% en relació amb la utilització de les terrasses i a inici del curs 2021-2022 ha entrat en vigor una bonificació del 50% de la quota de la llar d’infants per a les famílies monoparentals que s’afegeix a l’existent bonificació per a les famílies nombroses.

Des d’inici del mandat, des de la regidoria d’Hisenda, s’han fet tots els esforços per estabilitzar la situació financera de l’Ajuntament però sense augmentar la pressió fiscal dels poblencs i poblenques.  Tot plegat, sense posar en perill l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament.