S’aprova un pressupost municipal 2020 de 2.345.098,47 euros

17/03/2020 | Hisenda

El ple municipal celebrat el passat divendres 3 de gener va aprovar sense cap vot en contra el
pressupost per a l’exercici 2020: 7 vots favorables i 4 abstencions. Els pressupost presentat per
l’equip de govern és de 2.345.098,47 euros, un 2,14% superior al del 2019, bàsicament, per
l’augment de les subvencions demanades els darrers mesos.
Aquest augment d’ingressos, juntament amb una reducció de la despesa corrent, permet, entre
d’altres, crear una partida contra la violència de gènere, doblar l’import en ajudes socials, signar un
convenci amb la URV per a la revisió urbanística del municipi o preveure la incorporació d’un nou
vigilant de seguretat.
Però sobretot, aquests reajustaments, en permeten augmentar un 62,2 % (De 120.552 euros a
195.549,69 euros) l’apartat d’inversions, on està previst, per exemple:

  • Canviar la porta del cementiri per una d’automàtica i millorar-ne la jardineria.
  • Adequar l’antic consultori.
  • Enllumenar el tram entre el nucli i la urbanització del Castell.
  • Canviar l’enllumenat del poliesportiu i reparar-ne el sostre.
  • Millores en la piscina municipal (en la imatge)
  • Arranjar les voreres malmeses.
  • La construcció d’un skatepark.
  • Adequar les instal·lacions del ZEM i de la plaça de la Bassa.