Bases del concurs de microteatre de la Pobla de Montornès

07/02/2024 | Cultura

Durant els últims anys, les representacions teatrals realitzades per l’Ajuntament de la

Pobla de Montornès, com la resta de propostes culturals, han tingut una gran

assistència de públic i una molt bona acceptació, i és per això que des de la regidoria

de cultura de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès es considera que és el moment

idoni per organitzar el 9 de març del 2024 un segon concurs de microteatre i així donar

a conèixer una proposta cultural diferent en el nostre municipi.

1. OBJECTE:

L’objecte d’aquest concurs és fomentar el teatre amb la mostra de diferents actuacions d’obres de microteatre que tindrà lloc el 9 de març del 2024.

2. PARTICIPANTS:

Es podrà presentar qualsevol persona física o grup de teatre que compleixi els requisits de participació, amb un límit de dues obres per persona o grup. El jurat seleccionarà quatre obres per participar en el II concurs de microteatre de la Pobla de Montornès.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

a. Els textos poden ser propis i en el cas que l’autor sigui aliè, s’haurà de presentar l’autorització de l’autor o autora. Les obres han de ser d’una durada mínima de 10 minuts i màxima de 20 minuts.

b. El tema és lliure i de qualsevol gènere (comèdia, monòleg, tragicomèdia, drama, musical…). Podran tenir un màxim de sis actors i actrius per representació.

c. L’escenografia ha de ser lleugera i fàcil de transportar, tenint en compte que una vegada finalitzada l’actuació, s’haurà de desmuntar per la següent representació.

d. En cas de necessitar algun element de so o personal tècnic, l’haurà de facilitar el mateix grup o persona física.

e. Cada grup es compromet a fer una representació teatral el dia del concurs.

4. INSCRIPCIONS I PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

Les inscripcions es poden realitzar presencialment a l’Ajuntament de la Pobla de Montornès i de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. No s’acceptaran inscripcions rebudes via fax, correu postal, correu electrònic i/o telèfon.

Tots els participants han de presentar la següent documentació:

– Nom del grup i nom de l’autor o autora del text. En cas de no ser d’auditoria pròpia també s’ha d’adjuntar la seva autorització.

– El guió en format PDF.

– Gravació de l’obra en format avi, mpeg o mkv.

– Cartell de l’obra.

– Dades fiscals (NIF o DNI, nom del representat, adreça, telèfon i correu electrònic.

– Certificat de titularitat bancària.

5. JURAT:

El jurat estarà format per:

– Un membre de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès

– Una persona relacionada amb les arts escèniques

– Un component del grup de teatre Daltabaix de la Pobla de Montornès

Els membres del jurat no podrà ser en cap cas participants del concurs. El jurat es reunirà al finalitzar les representacions i escolliran les quatre obres seleccionades.

Els membres de jurat decidiran els premis de reconeixement a la millor actriu i al millor actor i es farà el lliurament de premis el mateix dia.

El primer premi i obra guanyadora del II Concurs microteatre de La Pobla de Montornès la decidirà el públic assistent a través d’una votació popular.

6. PREMIS:

Es lliuraran els següents premis:

– El primer premi i obra guanyadora del II Concurs microteatre 2024 de 250 €

–  Premi per participació dels altres tres grups 75 €

– Reconeixement a la millor actriu de 25 €

– Reconeixement al millor actor de 25 €

7. CRITERIS DE VALORACIÓ:

S’avaluarà de l’1 al 10 els següents criteris de cada representació:

– Interpretació. Capacitat de captar i transmetre l’essència del personatge amb profunditat.

– Expressió emocional. Habilitat per expressar emocions de manera genuïna i impactant.

– Veu i Dicció. Utilització eficaç de la veu amb una dicció clara i una entonació apropiada.

8. TERMINI DE SOL·LICITUD:

Tota la documentació s’ha de presentar com a data límit quinze dies abans del concurs.