L’ajuntament pren mesures de prevenció per preservar una possible antiga mina d’aigua a la plaça de la Bassa

24/01/2024 | Sense categoria

Durant l’execució de les obres de remodelació de la Plaça de la Bassa es va constatar l’existència d’una perforació que es trobava fora de l’àmbit del projecte. Tanmateix, davant d’aquesta troballa, preventivament, es van adoptar mesures de preservació de l’espai així com també es va sol·licitar als serveis territorials del departament de cultura que vinguessin in situ per analitzar aquest espai i dirimir conjuntament quines actuacions s’havien de dur a terme. En aquest sentit, l’arquitecte i l’arqueòloga del departament de cultura conjuntament amb la direcció de l’obra i representants municipals es van emplaçar a la Plaça de la Bassa. Els tècnics del departament de cultura van posar de manifest que les accions desenvolupades per l’ajuntament havien estat correctes. No obstant, analitzant les característiques físiques i morfològiques de l’espai els tècnics del departament de cultura van manifestar que possiblement es tracti d’una mina d’aigua però seria necessari un estudi més exhaustiu per poder determinar la naturalesa de l’indret.

Davant d’aquesta situació, des de l’ajuntament s’ha parlat amb diverses persones del municipi que van viure la guerra civil i la postguerra a La Pobla de Montornès i exposen que guarden el record de l’existència de mines d’aigua i d’algun refugi a l’entorn de la Plaça de la Bassa.

En aquest sentit, d’acord amb la informació proporcionada s’ha localitzat una nova perforació a pocs metres de l’anterior que també es troba fora de l’àmbit del projecte de remodelació de la Plaça de la Bassa. Davant aquest fet, s’ha sol·licitat novament la presència dels tècnics del departament de cultura perquè en siguin coneixedors amb la voluntat de preservar i documentar amb major rigor la nostra història.