S’inicien els treballs d’actualització de l’inventari municipal de camins

28/10/2023 | Mobilitat

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès adjudica a l’empresa Gaudi Innovation SL l’actualització del inventari dels camins municipals atès que l’inventari vigent data de l’any 2003 i transcorreguts vint anys esdevé necessari procedir a l’actualització per tal d’esmenar les errades i les incorreccions detectades així com dirimir alguns dubtes entorn a la titularitat de diversos camins que actualment no es troben inventariats.

Els inventaris municipals de camins són l’instrument fonamental per a la defensa dels camins públics a més de ser eines indispensables per a poder exercir les competències que la llei atorga als municipis.

La seva l’actualització permetrà disposar d’una radiografia i anàlisi acurada de la xarxa de camins municipals, i detectar-hi els trams i valors més rellevants, així com ser l’eina de base per poder fer-hi una bona gestió.