Aprovada definitivament la nova ordenança d’obres

18/04/2023 | Obres

Amb aquesta nova ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a llicència i al règim de comunicació prèvia es diferencien les obres majors de les menors i això permetrà a l’Ajuntament de la Pobla de Montornès una major eficàcia i una tramitació més ràpida mitjançant la concreció de la documentació que s’ha d’aportar i la reducció del termini per iniciar les obres.


És a dir, un cop es faci la comunicació prèvia i el pagament de les taxes corresponents a l’Ajuntament, es podrà començar l’obra menor l’endemà sense haver d’esperar cap notificació.


Agilitzar les obres menors, també tindrà un efecte directe en aquelles obres que requereixen un projecte, ja que es reduirà notablement el nombre de llicències d’obra que hauran de fer aquest tràmit.

Amb l’anterior ordenança d’obres, se li donava el mateix tracte a una obra major que a una petita reforma, cosa que alentia molt els procediments per a una simple reforma.