L’Ajuntament de La Pobla de Montornès aposta per la digitalització del fons documental

07/02/2023 | Ajuntament

El passat 16 de gener es van iniciar les tasques de digitalització de l’arxiu municipal de La Pobla de Montornès. En concret, s’ha dut a terme la digitalització de les actes del ple des de l’any 1921 fins a l’any 1984 així com altres documents amb valor històric amb l’objectiu de millorar i garantir la seva preservació així com la consulta i difusió per part de la ciutadania.

En les properes setmanes les més de 8.000 imatges digitalitzades seran objecte d’edició i codificació per dur a terme el bolcatge a la web https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat perquè la ciutadania des de casa pugui consultar tota la documentació, d’aquesta manera, s’afegeix valor al patrimoni documental municipal.

Aquesta acció ha estat subvencionada en la seva totalitat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.