Aprovada l’ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a llicència i al règim de comunicació prèvia

16/01/2023 | Obres

Amb l’actual ordenança d’obres de la Pobla de Montornès, se li havia de donar el mateix tracte a una obra major que a una petita reforma, cosa que alentia molt els procediments per a una simple reforma.

Amb aquesta nova ordenança municipal reguladora d’obres subjectes a llicència i al règim de comunicació prèvia es pretén, fonamentalment, determinar aquelles obres que resten subjectes al règim de comunicació prèvia i assolir una major eficàcia i una tramitació més ràpida mitjançant la concreció de la documentació que s’ha d’aportar i la reducció del termini per iniciar les obres.

És a dir, a partir de l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, un cop es faci la comunicació prèvia i el pagament de les taxes corresponents a l’Ajuntament, es podrà començar l’obra menor l’endemà sense haver d’esperar cap notificació.

Agilitzar les obres menors, també tindrà un efecte directe en aquelles obres que requereixen un projecte, ja que es reduirà notablement el nombre de llicències d’obra que hauran de fer aquest tràmit.