S’inicia la primera fase del canvi d’enllumenat públic al Castell i Flor de l’Ametller

07/11/2022 | Via pública

Han començat les obres de la primera fase del canvi d’enllumenat públic municipal per instal·lar-hi lluminàries de tecnologia LED a les urbanitzacions del Castell i Flor de l’Ametller. El 2021 l’equip de govern, va demanar una auditoria per conèixer la realitat de l’estat de l’enllumenat públic del municipi. En aquest estudi, es van analitzar les 1.720 lluminàries que disposem a la Pobla de Montornès i va quedar patent, la deficiència del servei, que s’agreuja especialment a la urbanització del Castell i Flor de l’Ametller, on predominen les lluminàries de vapor de mercuri i vapor de sodi, tecnologia totalment obsoleta.

La valoració econòmica de l’estudi xifra en 1.008.588,24 euros el canvi de tot l’enllumenat del municipi a tecnologia LED, i que un cop realitzat, ens proporcionarà un estalvi d’un 69% en la facturació anual del consum de la llum.
A causa del cost total de la inversió de l’enllumenat, es va fraccionar la inversió en diferents fases, tot i que s’estan estudiant diferents fórmules per fer el canvi de tot l’enllumenat del municipi a tecnologia LED durant el 2023.

En aquesta primera fase, l’empresa BOSIR S.A., durà a terme la substitució de cent sis lluminàries de vapor de mercuri dels quadres H i F amb un cost de 32.161,80 euros i que compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona del 95% (30.553,71 euros).

Els quadres H i F donen servei als següents carrers de la Flor de l’Ametller.– Carrer dels Pollancres– Carrer dels Roures– Carrer de les Alzines– Carrer dels Avets– Carrer dels Plataners (entre carrer de les Acàcies i el carrer dels Avets)– Pas de vianants C– Pas de vianants Z– Pas de vianants E– Pas de vianants F– Carrer de les Palmeres– Pista esportiva del carrer dels plataners– Parc infantil entre el carrer dels Desmais i el carrer dels Xiprers.– Avinguda de l’estadi