A licitació la primera fase del canvi d’enllumenat públic municipal a tecnologia LED

07/02/2022 | Serveis

El passat divendres 4 de febrer va sortir a licitació la primera fase del canvi d’enllumenat públic municipal per instal·lar-hi lluminàries de tecnologia LED

El 2021 l’equip de govern, va demanar una auditoria per conèixer la realitat de l’estat de l’enllumenat públic del municipi. En aquest estudi, es van analitzar les 1.720 lluminàries que disposem a la Pobla i va quedar patent, la deficiència del servei, que s’agreuja especialment a la urbanització del Castell i Flor de l’ametller, on predominen les lluminàries de vapor de mercuri i vapor de sodi, tecnologia totalment obsoleta.

La valoració econòmica de l’estudi xifra en 1.008.588,24 euros el canvi de tot l’enllumenat del municipi a tecnologia LED, i que un cop realitzat, ens proporcionarà un estalvi d’un 69% en la facturació anual del consum de la llum.

A causa del cost total de la inversió de l’enllumenat, aquesta es farà de forma progressiva en diferents fases.

En aquesta primera fase es durà a terme la substitució de cent sis lluminàries de vapor de mercuri dels quadres H i F amb un cost de 68.794,80 euros i que compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 60.826,35 euros.

Els quadres H i F donen servei als següents carrers de la Flor de l’Ametller.

– Carrer dels Pollancres

– Carrer dels Roures

– Carrer de les Alzines

– Carrer dels Avets

– Carrer dels Plataners (entre carrer de les Acàcies i el carrer dels Avets)

– Pas de vianants C

– Pas de vianants Z

– Pas de vianants E

– Pas de vianants F

– Carrer de les Palmeres

– Pista esportiva del carrer dels plataners

– Parc infantil entre el carrer dels Desmais i el carrer dels Xiprers.

– Avinguda de l’estadi

Les empreses interessades poden presentar la seva proposta fins al dia 18 de febrer.