Aprovada la nova estructura de personal de la Pobla de Montornès, que incorpora un cos de vigilants de seguretat

08/01/2022 | Ajuntament

El ple ordinari d’aquest divendres 7 de gener, ha aprovat la Relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès sense cap vot en contra. Des de l’inici del mandat, l’equip de govern, ha tingut clara la necessitat de canviar l’estructura de l’Ajuntament de la Pobla, tant per actualitzar unes places desfasades – tant en funcions com en retribucions-, com per crear noves places per completar una plantilla que doni resposta a les necessitats del nostre municipi.

La Pobla, sobretot en les urbanitzacions, ha crescut molt en els darrers anys i la realitat del municipi és molt diferent de la de fa dues dècades. La nova RLT permet disposar d’una eina actualitzada que respon a les necessitats actuals del municipi, que comportarà una millora professional dels serveis que es donen a la ciutadania.

La RLT és el document que contempla tots els llocs de treball, estiguin ocupats o vacants, dels empleats (funcionaris, laborals i eventuals) d’una administració pública. Aquest document inclou la informació essencial sobre el lloc de treball pel que fa a la descripció de les tasques que té assignades i els requisits de formació i d’accés per a ocupar-los.

Per tant, és la descripció del lloc de treball, no de la persona que l’ocupa. En total, la nova RLT descriu fins a 25 llocs de treball, en el que hi podem destacar un cos de vigilants, format per un cap i 4 vigilants o la creació de noves places de tècnic o d’arquitecte municipal.

La redacció de la nova RLT i la corresponent valoració econòmica de llocs de treball s’ha acordat conjuntament amb els representants sindicals dels treballadors (UGT i CCOO).