Es licita la substitució de l’enllumenat del pavelló poliesportiu

17/11/2020 | Sense categoria

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès ha iniciat el procés de licitació del contracte de substitució de l’enllumenat del pavelló poliesportiu de La Pobla de Montornès. Amb aquest contracte es procedirà a la substitució de 20 projectors d’halogenurs metàl·lics de 250W per uns amb tecnologia LED, així com també existeix un projector de 100W que es troba a un lateral del pavelló. Es proposa instal·lar 2 projectors a cada lateral, i retirar aquest.

El pressupost de licitació és de 21.614,71 euros (IVA inclòs). La durada prevista del contracte és de trenta dies a comptar a partir de la signatura de l’acta de replanteig.

Acceeix al procediment de licitació