Decretem tres dies de dol oficial per la mort del regidor Damià Bas

05/11/2020 | Ajuntament

DECRET D’ALCALDIA

Havent pres coneixement de la defunció del Sr. Damià Bas Parera, regidor de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès, fet que tristament s’ha produït el dia d’avui, 5 de novembre del 2020.

Considerant que la figura del Sr. Damià Bas Parera ha estat de gran importància per aquest municipi per tota la seva dedicació, treball i entrega durant els nou anys que ha estat regidor de l’Ajuntament.

De conformitat a l’article 51 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) procedeix i és de justícia decretar dol oficial:

El decret de dol oficial afecta la institució que el decreta i s’aplica en l’àmbit territorial i institucional que li és propi i sobre la simbologia en la qual té competències, però no sobre les altres. Per tant, comporta la hissada de la bandera corresponent a mig pal amb crespó o cinta negres si així s’especifica en aquelles ensenyes d’exterior dels edificis de l’Administració que decreta el dol i sobre el territori en què té competències, mentre que el dol oficial en les banderes d’interior serà únicament amb un crespó o cinta negres col·locades a l’extrem superior del pal. També comporta la suspensió dels actes de caire oficial en aquell àmbit. Tanmateix, i si els actes no es poden suspendre, aleshores s’encetaran amb un declaració institucional que n’expliqui els motius i, tot seguit, es guardarà un minut de silenci amb tots els assistents dempeus.

Per tant, d’acord amb les competències que em son conferides i, de conformitat a l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, resolc:

PRIMER.- Decretar la suspensió de tots els actes públics oficials, lúdics i festius del municipi que no estiguin ja suspesos per l’Estat d’Alarma, de conformitat a l’exposició de motius d’aquesta resolució.

SEGON.- Decretar com a dies de Dol Oficial el 5, 6 i 7 de novembre de 2020. Durant aquest període les banderes onejaran a mig pal i els símbols oficials portaran un llaç negre en record i respecte pel difunt.

TERCER.- Fer arribar a la família del difunt la solidaritat i el dolor del consistori, personal municipal i veïnes i veïns de La Pobla de Montornès, per aquesta cruel pèrdua.