El primer ple municipal virtual del consistori es podrà seguir en directe per Youtube

21/10/2020 | Ajuntament

Aquest divendres, a les 18:00h, l’Ajuntament de La Pobla de Montornès farà el primer Ple virtual , obligat per l’estat d’excepcionalitat a causa de la crisi del COVID-19. Mentre es mantinguin les condicions de seguretat, establertes per la Generalitat, destinades a evitar la propagació del virus, les sessions plenàries es realitzaran per videoconferència.

Segueix el ple al nostre canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVutnpcQhxiXKpZ-vWFcWJA…

Ordre del dia del ple municipal:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària de la sessió anterior corresponent a la sessió del 3 de juliol del 2020
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia relatius al mes de juliol, agost, setembre i de l’1 al 15 d’octubre del 2020
  3. Donar compte del Període Mitjà de Pagaments del 2n trimestre del 2020
  4. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2020- 386 de 15 de setembre del 2020 en virtut del qual s’aprova les línies fonamentals del pressupost 2021
  5. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2020-444 de 30 de setembre del 2020 en virtut del qual s’aprova el Pla anual de control financer de l’exercici 2020
  6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal nº17 relativa a la taxa per la prestació del servei d’instal·lacions esportives
  7. Aprovació, si s’escau, compte general exercici 2019
  8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 3/2020 del pressupost municipal
  9. Moció presentada per l’equip de govern per la suficiència financera dels ens locals
  10. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública (AMEP)11.Aprovació, si s’escau, de la “Declaració Institucional Municipal en contra de les ocupacions delictives d’habitatges” presentada per AM-PM-CP
  12. Moció presentada per AM-PM-CP per a l’adhesió al Pacte de Teguise en contra del maltractament animal
  13. Precs i preguntes