Informació sobre la resintonització dels canals de la Televisió Digital Terrestre

08/10/2020 | Comunicació

El passat 30 de setembre era el darrer dia per resintonitzar els canals de la Televisió Digital Terrestre a les comarques de Girona, Lleida i Tarragona, com a conseqüència de l’aplicació del Segon Dividend Digital.

El Segon Dividend Digital és la banda de freqüències al voltant dels 700MHz que ha de ser alliberada per permetre el desplegament de les xarxes de telecomunicacions 5G. Aquesta banda actualment està ocupada per canals de la TDT que s’hauran de traslladar a altres freqüències.

La data límit en la qual havia d’estar completat el Segon Dividend Digital a tot Europa era el 30 de juny de 2020, però aquesta es va posposar fins el 31 d’octubre de 2020 degut a la situació excepcional creada per l’emergència sanitària de la Covid-19.

Podeu trobar més informació sobre les afectacions de l’alliberament del Segon Dividend Digital a la web de la Generalitat:

Cal destacar la informació referent a les actuacions que cal realitzar als habitatges de les comarques afectades:

  • Els habitatges unifamiliars amb antena individual i els edificis amb amplificador de banda ampla (edificis de fins a 3 o 4 habitatges) no hauran de fer cap adaptació de l’antena. Només caldrà resintonitzar els canals mitjançant el comandament del televisor.
  • Als edificis dotats de centraletes programables o amplificadors monocanal caldrà l’actuació d’un instal·lador de telecomunicacions registrat. L’administrador de la finca o el president de la comunitat de veïns s’haurà de posar en contacte amb l’empresa instal·ladora. Un cop fetes les adaptacions necessàries a l’antena, caldrà que cada veí resintonitzi els canals mitjançant el comandament del televisor.

Trobareu també els enllaços a la informació sobre els ajuts per finançar les adaptacions de les antenes dels edificis que ofereix el Ministeri d’Assumptes Econòmics i la Transformació Digital.

Altres enllaços d’interès:

https://www.televisiondigital.gob.es/Paginas/Index.aspx

http://femp.femp.es/files/566-1819-archivo/Presentaci%C3%B3n%202divdig.pdf