S’encarrega una anàlisi sobre l’estructura necessària a l’Ajuntament de la Pobla

01/10/2020 | Ajuntament

L’actual estructura de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès ha quedat desfasada i no té capacitatde donar el servei necessari al nostre municipi. Falta de personal a les oficines, funcions errònies o no definides a la brigada i falta de seguretat són alguns dels principals motius pel qual s’ha demanat a una empresa experta en Recursos humans en administracions una anàlisi exhaustiu per definir una  plantilla adaptada a les necessitats reals de la Pobla pels pròxims anys. Un cop definides tant les places com les funcions, aquestes vacants sortiran a concurs.