S’instal·len noves cartelleres municipals

27/07/2020 | Comunicació

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès vol implantar un sistema de cartelleres municipals per tal d’ordenar el repartiment de cartells i que les parets del nostre municipi no donin una imatge de desordre i brutícia.

A banda de mantenir els espais públics més nets, també es pretén acomplir l’Ordenança de Civisme (article 29) que prohibia la col·locació de cartells sense autorització pertinent. En aquesta primera fase s’instal·laran 3 cartelleres i una vitrina amb l’objectiu de comprovar si el resultat és positiu i la seva utilització contribueix a reduir l’encartellament desmesurat i desordenat.

Inicialment s’han ubicat en emplaçaments/zones estratègiques del nostre poble, amb l’objectiu de situar-les en punts del nucli urbà que siguin de pas habitual per a molts ciutadans i amb la intenció d’anar ampliant-ne la col·locació en una segona fase.

Des del consistori es vol recordar que les cartelleres estan a la disposició de les entitats del municipi per a que pugin anunciar les seves activitats i penjar-hi els cartells que editen així com també de totes aquelles publicacions que depenguin de l’ajuntament municipal.

L’actual moment de creixent influència de les noves tecnologies conviu amb la presència encara destacada dels mitjans de difusió tradicionals. Per això des de l’Ajuntament s’ha volgut cobrir aquest buit existent d’espais al carrer i instal·lar les cartelleres als diferents espais del municipi.