El Consistori fa una crida al civisme

25/07/2020 | Sense categoria

Fa setmanes que els veïns i veïnes del nostre municipi, i així ho ha detectat la regidoria de Medi Ambient, denuncien de manera constant abocaments incontrolats de residus al medi natural i al voltant dels contenidors, tant a les urbanitzacions com al nucli urbà.

 El Consistori pren les mesures que té al seu abast per combatre aquesta mena de pràctiques, i tot i que la realitat resulta força complicat identificar l’infractor si no és enxampat in fraganti, s’han impulsat expedients sancionadors per abocaments gràcies a la col·laboració ciutadana del nostre municipi. A banda de la mala imatge que generen als carrers i al medi natural aquesta mena d’abocaments, el cost per a l’Ajuntament, que s’encarrega de retirar i tractar els residus, és molt elevat.

Aquestes pràctiques incíviques contrasten amb l’abast de recursos dels què disposa la ciutadania per tal de realitzar una correcta selecció dels residus: bateries de contenidors de cada fracció (orgànica, paper, cartró, vidre, envasos i resta) diferenciats per colors (marró, blau, verd, groc i gris).

 Els residus especials s’han de portar a la deixalleria municipal de Roda de Berà o fer ús de la deixalleria mòbil, instal·lada al pàrquing de l’antiga estació uns dies senyalats.

 També existeix el serveis de recollida de voluminosos, que és gratuïts, al qual cal atorgar-li dia i hora per passar a recollir-los.

 Tota la informació sobre els diversos serveis es pot consultar a la web municipal o trucant a l’Ajuntament 977648012.