Els nous contenidors signifiquen un augment importat de la capacitat del sistema de recollida de brossa

09/07/2020 | Gestió de residus

Aquest gràfic il·lustra l’important augment de capacitat del sistema de recollida de la brossa a la Pobla de Montornès amb els nous contenidors que es van instal·lar a finals d’abril al municipi. La mesura, com ja vam explicar, respon al canvi del sistema de recollida de la brossa en el marc del nou contracte impulsat pel Consell Comarcal del Tarragonès i adjudicat a FCC Medio Ambiente. A més, estem pendents d’una ampliació que augmentarà sensiblement la capacitat de recollida d’algunes fraccions.

El canvi més visible és el Model 5 fraccions, que vol dir que en totes les illes de contenidors hi ha les cinc fraccions, el model més estès a Catalunya. La majoria de municipis i ens locals disposen de 5 contenidors on llençar els residus que generen. El groc pels envasos lleugers, metàl·lics i brics. El verd pels envasos de vidre. El blau pel paper i cartró. El marró per la fracció orgànica i el gris per la fracció resta.  En els municipis que tenen implantat aquest model, els residus que no poden llençar-se en cap d’aquests contenidors, hi ha establerts altres sistemes de recollida, com ara les deixalleries mòbils o la recollida a domicili dels residus de gran volum.