Col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla de Montornès

18/03/2020 | Urbanisme

Són diverses les actuacions que mostren la bona relació entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla de Montornès. Un exemple és que l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura – ETSA URV ha ofert una assignatura optativa inclosa dins del pla d’estudis anomenada ‘Centres històrics i Renovació Urbana’ amb l’objectiu de realitzar propostes de millores de l’espai públic del municipi de La Pobla de Montornès.

Aquesta assignatura l’imparteix Marc Manzano Saló, és quadrimestral i té una durada de 3 hores setmanals. L’alumnat inicialment fa un anàlisi del municipi, de la realitat física actual per tal de poder realitzar una diagnosi acurada que permeti posteriorment realitzar un pla de millores. Aquest pla de millores es concreta amb propostes acadèmiques que es presentaran i s’exposaran a l’Ajuntament.

L’equip del consistori valorarà les propostes i es deixarà assessorar per tal de realitzar, si és considera oportú, algunes de les millores presentades per l’alumnat que permetran millorar l’espai públic de La Pobla de Montornès. I en segon lloc també s’està elaborant un conveni de col·laboració en matèria d’urbanisme.