S’inicien els treballs de neteja del torrent

16/03/2020 | Obres

Després de repetides reunions amb els responsables de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), on
l’Ajuntament de la Pobla havia posat de manifest el mal estat del torrent poblenc i el perill que
comporta, s’han començat els treballs de neteja. Aquesta actuació està valorada en 37.866 € i està
100% subvencionada.
Treballs com aquests eliminen els obstacles naturals o la brutícia que dificulten la baixada d’aigua
quan hi ha torrentades, reduint l’acumulació de cabal i minimitza el risc d’inundacions en períodes
de pluja intensa, a part, de millorar la higiene i la salubritat de la zona.