L’Obra Social ‘la Caixa’ col·labora amb els programes socials de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès

28/11/2019 | Social

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès i l’Obra Social “la Caixa” han signat un acord a través del
qual “la Caixa” col·laborarà amb els programes socials del consistori, concretament els que es
centren a donar resposta a les necessitats dels infants del municipi. Per part de l’Ajuntament, ha
signat el document l’alcalde, Francesc Larios, acompanyat per la regidora Vanesa Blanco,
responsable de Serveis Socials, i per part de l’Obra Social “la Caixa” la directora de l’oficina de
CaixaBank a la Pobla de Montornès, Marian González, i la Gestora Banca d’Institucions, Ana
Buqueras.
L’aportació de l’Obra Social “la Caixa” es destinarà a dues línies d’actuació. La primera és el Casal
d’estiu, concretament a cobrir el cost del servei per aquelles famílies que presentaven risc d’exclusió
social prèvia selecció i derivació feta pels serveis socials i que va finançar l’Ajuntament de la Pobla de
Montornès. La segona línia se centra en els alumnes del Col·legi Els Ametllers per les necessitats
inherents a l’escolarització, com són els diversos materials escolars, llibres de text, a més de
transport per excursions i reforç educatiu.