Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Acta del ple 15/07/2008

Descarregar | Visites : 2453

1. Aprovació, si s’escau, de les actes anteriors.

2. Restar assabentats de l’aprovació definitiva del Compte General 2007.

3. Pròrroga contracte de concessió del servei d’abastament d’aigües.

4. Establiment taxa i aprovació de la seva Ordenança Fiscal pel transport de viatgers

5. Establiment taxa i aprovació de la seva Ordenança Fiscal per activitats de caire cultural.

6. Moció PSC contra l’Eurodirectiva del temps de treball.

7. Moció CIU sobre restauració del camí municipal conegut pel nom de Camí de la Torre a la zona del Pla Parcial Polígon 7.

8. Moció ERC sobre recolzament de les Bressoles.

9. Precs i Preguntes.

C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari