Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Acta del ple 16/06/2008

Descarregar | Visites : 2483

1. Aprovació inicial del projecte “Obres Complementàries i de Serveis al nou CEIP Els Ametllers”.

2. Sol·licitar canvi de destinació de les subvencions reconegudes dins del PUOSC/07 i PAM/07 per tal de finançar el projecte “Obres Complementàries i de Serveis al nou CEIP Els Ametllers”.

3. Reconsiderar i aprovar, si s’escau, inicialment, expedient de Modificació de Crèdits 3/08 de suplement i habilitació amb càrrec al romanent no afectat.

4. Donar suport al projecte “Correllengua 2008”.

5. Aprovació conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’ajuntament de La Pobla de Montornès i l’empresa Autocars del Penedès SA.

C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari